ROM FOR VISJONER

Finn dine lokaler

I et av Norges mest ambisiøse miljøprosjekter kan din virksomhet bli med
på å skape historie. Med smarte materialvalg og klimavennlige løsninger
vil prosjektet bli starten på en ny æra i Nydalen.

Unike kontorer på flere måter

Kontorlokalene i Vertikal Nydalener tidsriktige og moderne med ca. 250 kontorplasser totalt fra plan 3 til 7. Det som virkelig skiller Vertikal Nydalen fra de andre – i tillegg til lokasjonen på torget i Nydalen og arkitekturen fra Snøhetta – er den høye miljøprofilen kontorene vil ha. Her er Vertikal Nydalen unik. Det er blant annet benyttet svært lavemitterende materialer i innemiljø, og utviklet et helt unikt varme- og kjølesystem, samt naturlig ventilasjon av lokalene. Konseptet med naturlig ventilasjonen medfører takhøyden på hele ca. 3,45 meter, lagring av kjøling og varme i eksponerte betongdekker, og dessuten en himling helt uten sjenerende ventilasjonskanaler.

Fasaden på kontoretasjene utføres i ubehandlet brannpanel, som på sikt vil fremstå som en elegant patinert, værbestandig fasade, som krever lite vedlikehold. Solavskjerming utføres i glasset. Leietaker kan om ønskelig eventuelt supplere med annen innvendig solavskjerming.

Innvendige vegger Innervegger mot kjerner er utført med en kombinasjon av rå betongoverflater og eikespiler. Innervegger i lobby vil få materialer i høy kvalitet, som eikefiner eller eikespiler. Møteromsvegger er tette vegger i pusset utførelse, med integrert varme og kjøling. Ytterveggene består av glass og malte overflater. Innvendige lettvegger plasseres som vist på plantegningene. Kontorlokalene utformes med hensyn på å oppnå optimale løsninger for naturlig klimatisering. Endringer avklares særskilt.

Innredning Innredning i lokalene er fra HTH og er utført i eikefinér.

Gulvet i kontorlokalene, møterom og WC vil bli i slipt betong – robust og minimalistisk.
I sosiale soner, rundt kjernene og i resterende deler av kontorlokalene legges det hel-limt industriparkett.

Himlingen vil bestå av synlig eksponert betong hvor tekniske installasjoner som sprinkler, elektriske føringer, belysning og akustiske elementer får en helhetlig utforming.

Belysning Kontorlokalene vil ha komplett lysanlegg, med belysning tilpasset romfunksjon og miljø. Her blir det lysstyring basert på tilstedeværelse og konstantlys-deteksjon, feltvis regulering og dimming av lys, for eksempel foran tavler.

Kontorlokalene utføres med:

 • 0 kWh kjøpt energi til drift av ventilasjon, kjøling og varme.
 • Naturlig klimatisering gjennom til-luft og avtrekk. Automatisk styring av luker i fasaden.
 • Høyeffektiv varmepumpe for vannbåren gulvvarme og -kjøling.
 • BREEAM NOR Excellent.
 • Materialbruk og løsninger som kombinerer lavt vedlikeholdsbehov, lite behov for utskiftninger, mindre komplisert drift og lang teknisk og økonomisk levetid.

  Meld din interesse for kontor


  Gi oss samtykke under hvis du ønsker oppdateringer og informasjon om Vertikal Nydalen-prosjektet  Ta kontakt for mer informasjon

  Elise Bratt-Aanensen
  Salgssjef